Zaloguj się
Zarejestruj się
Pomoc
 
 
Morusek.pl logo - ogłoszenia zwierząt
 
 
 
 
 
Dodaj ogłoszenie za darmo
 
 
 
 
 
 

Regulamin usługi "Ogłoszenia wyróżnione" na serwisie Morusek.pl

 1. Wstęp
  Poniższy Regulamin określa zasady usługi "Ogłoszenia wyróżnione" dostępnej w serwisie morusek.pl.
  W Regulaminie określone zostały prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników serwisu morusek.pl.
 2. Definicje
  Regulamin - regulamin usługi "Ogłoszenia wyróżnione" dostępnej w serwisie morusek.pl
  Serwis - strona internetowa morusek.pl.
  Użytkownik - osoba, która korzysta z Serwisu.
 3. Zasady ogólne
  1. Zamieszczanie ogłoszeń w Serwisie jest bezpłatne.
  2. Każdy Użytkownik ma możliwość dobrowolnego skorzystania z płatnej usługi "Ogłoszenia wyróżnione", która stanowi dodatkową funkcjonalność Serwisu.
  3. Wykupienie przez Użytkownika jakiejkolwiek z płatnych usług, w tym także usługi "Ogłoszenia wyróżnione", nie zwalnia go z respektowania postanowień niniejszego Regulaminu.
  4. Płatna usługa "Ogłoszenia wyróżnione" polega na kolorystycznym wyróżnieniu w Serwisie danego ogłoszenia oraz zamieszczeniu go na liście ogłoszeń danej kategorii nad ogłoszeniami zwykłymi (nie wyróżnionymi).
  5. Aktywacja płatnej usługi "Ogłoszenia wyróżnione" polega na wybraniu czasu trwania usługi, wysłaniu SMS-a o treści podanej na stronie na wskazany podczas aktywowania usługi numer oraz wpisaniu w Serwisie kodu otrzymanego w zwrotnym SMS-ie.
  6. Wszelkie płatności w ramach płatnej usługi "Ogłoszenia wyróżnione" obsługiwane są przez firmę Eurokoncept Sp. z o.o, z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, NIP 676-233-99-70, REGON 120379073, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Krakowa-śródmieścia wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270753, o kapitale zakładowym 514.000,00 PLN i uregulowane zostały odrębnym regulaminem: "REGULAMIN USŁUG I SERWISÓW PREMIUM prowadzonych w ramach serwisu www.dotpay.pl" dostępnym w Serwisie.
  7. Obsługiwanie płatności przez firmę Eurokoncept Sp. z o.o. skutkuje tym, że Serwis morusek.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy w działaniu usługi "Ogłoszenia wyróżnione".
  8. Usługa "Ogłoszenia wyróżnione" działa jedynie w sieciach operatorów: Plus GSM, Era, Orange oraz Play.
  9. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie pod adresem: http://www.morusek.pl/kontakt/ w terminie 14 dni od dnia zdarzenia będącego przyczyną złożenia reklamacji. Reklamacje wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacja musi zawierać adres e-mail na który ma być przesłana odpowiedź na złożoną reklamację. Uprawniony podmiot w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji rozpatrzy otrzymaną reklamację i drogą mailową, na wskazany w reklamacji adres e-mail, prześle zgłaszającemu reklamację informację o zajętym stanowisku. Decyzje podjęte w wyniku rozpatrzenia reklamacji są ostateczne i dalsza korespondencja w tej sprawie nie będzie rozpatrywana.
  10. Wszelkie spory wynikłe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań związanych z usługą "Ogłoszenia wyróżnione" będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy, odpowiedni dla siedziby organizatora. Skierowanie przez uczestnika sprawy na drogę sądową jest dopuszczalne po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej, o której mowa w pkt. 3.10 Regulaminu.
  11. Aktywacja usługi "Ogłoszenia wyróżnione" jest jednoczesną zgodą na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu i na wykorzystanie podanego numeru telefonu do celów marketingowych, nie częściej niż dwa razy w miesiącu.
  12. Z usługi "Ogłoszenia wyróżnione" mogą skorzystać jedynie osoby pełnoletnie.
 4. Regulamin
  1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników Serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.
  2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w ust. 4.1 Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Użytkownikiem.
  3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 
Moje ogłoszenia
 
Zapisane ogłoszenia:
0
 
Polecamy
Psy.elk.pl - portal psiej społecznosci
 
Rasy kotów, zdjęcia, wasze koty
 
 
Wyróżnij ogłoszenie
 
Uwaga na oszustów internetowych
 
 
Filtruj wyniki wyszukiwania ogłoszeń
 
 
Pomoc   -   Polityka prywatności   -   Polityka cookies   -   Regulamin   -   Kontakt   -   Reklama   -   Mapa serwisu   -   Linki   -   Pozostałe nasze serwisy   -   Darmowe ogłoszenia
 
Copyright 2009-2019 © Morusek.pl
 
Internet Age - reklama www